1. Ang __________ ay naglalahad ng pananaw at opinyon ng may akda tungkol sa isang tiyak at napapanahong paksa sa paraang pasulat. *, A.Balagtasan, B.Sanaysay, C.Talumpati, D.Tula, 2. Uri ng sanaysay na tumatalakay sa mga seryosong paksa na gumagamit ng piling wika sa pagtalakay at paglalahad. *, A.Di-Pormal, B.Malaya, C.Masining, D.Pormal, “3. Ito ay binubuo ng mga pangungusap na magkakaugnay ang diwa sa isat isa. *”, A.Pangungusap, B.Talata, C.Sanaysay, D.Salita, 4. Ano ang dalawang uri ng Sanaysay? *, A.Di-Pormal, B.Pormal, C.Pangunahing Kaisipan, D.Pantulong na Kaisipan, 5. Ibigay ang dalawang bahagi ng talata. *, A.Di-Pormal, B.Pormal, C.Pangunahing Kaisipan, D.Pantulong na Kaisipan

Posted on


1. Ang __________ ay naglalahad ng pananaw at opinyon ng may akda tungkol sa isang tiyak at napapanahong paksa sa paraang pasulat. *


A.Balagtasan
B.Sanaysay
C.Talumpati
D.Tula
2. Uri ng sanaysay na tumatalakay sa mga seryosong paksa na gumagamit ng piling wika sa pagtalakay at paglalahad. *

A.Di-Pormal
B.Malaya
C.Masining
D.Pormal
3. Ito ay binubuo ng mga pangungusap na magkakaugnay ang diwa sa isat isa. *

A.Pangungusap
B.Talata
C.Sanaysay
D.Salita
4. Ano ang dalawang uri ng Sanaysay? *

A.Di-Pormal
B.Pormal
C.Pangunahing Kaisipan
D.Pantulong na Kaisipan
5. Ibigay ang dalawang bahagi ng talata. *

A.Di-Pormal
B.Pormal
C.Pangunahing Kaisipan
D.Pantulong na Kaisipan

Answer:

1.B

2.D

3.A

4.A

5.B

Explanation:

good luck

#carryonlearning

Leave a Reply

Your email address will not be published.