1.Ang awiting bayang si felimon, si felimon ay nagpapakita na…, a. Ang kabisayaan ay napalilibutan ng karagatan, b. Ang kabisayaan ay may malawak na kapatagan, c. Ang kabisayaan at may mataas na kabundukan, d.Ang kabisayaan ay may maayos na pamilihan, 2.Ang dalit ay isang awiting bayan na panrelihiyon ng mga bisaya ito ay nangangahugan na…, a. Ang mga bisaya ay may pananampalataya sa Diyos, b. Ang mga bisaya ay hindi kumikilala sa Diyos, c. Ang mga bisaya ay sumasamba sa kalikasan, d. Wala sa mga bananggit, 3. Ang pananapatan ay isang awiting bayang ginagamit sa panghaharana nangangahugan lamang ito na.., a. Hindi pinahahalagahan Ng mga lalaki Ang mga dalaga sa kanilang lugar, b. Iginagalang Ng mga lalaki Ang kababaihan sa kanilang lugar, c. Pinasasaya lamang Ng mga lalaki Ang pamilya ng mga kadalagahan sa kanilang lugar, d. Lahat sa nabanggit, 4.Ang Oyayi ay awiting bayang iniuugnay sa:, a. halaman, paso, pala, b.kalabaw, pag aararo, c.walis, bunot, basahan, dina,hele,duyan, 5. Waray-Waray hindi tatakas, Waray-Waray handing matodas, Waray-Waray bahala bukas, Waray-Waray Manigas, Ang saknong ng awiting Waraynon sa itaas ay nagpapahiwatig ng kanilang kultura. Ang kaugalian na ipinapahayag ay, a. Handang humarap sa anumang hamon, b. Mapagnilay, c. Padalosdalos sa mga desisyon, d. Maingat sa bawat pasiya, please answer I just need please

Posted on


1.Ang awiting bayang si felimon, si felimon ay nagpapakita na…


a. Ang kabisayaan ay napalilibutan ng karagatan
b. Ang kabisayaan ay may malawak na kapatagan
c. Ang kabisayaan at may mataas na kabundukan
d.Ang kabisayaan ay may maayos na pamilihan
2.Ang dalit ay isang awiting bayan na panrelihiyon ng mga bisaya ito ay nangangahugan na…
a. Ang mga bisaya ay may pananampalataya sa Diyos
b. Ang mga bisaya ay hindi kumikilala sa Diyos
c. Ang mga bisaya ay sumasamba sa kalikasan
d. Wala sa mga bananggit
3. Ang pananapatan ay isang awiting bayang ginagamit sa panghaharana nangangahugan lamang ito na..
a. Hindi pinahahalagahan Ng mga lalaki Ang mga dalaga sa kanilang lugar
b. Iginagalang Ng mga lalaki Ang kababaihan sa kanilang lugar
c. Pinasasaya lamang Ng mga lalaki Ang pamilya ng mga kadalagahan sa kanilang lugar
d. Lahat sa nabanggit
4.Ang Oyayi ay awiting bayang iniuugnay sa:
a. halaman, paso, pala
b.kalabaw, pag aararo
c.walis, bunot, basahan
dina,hele,duyan
5. Waray-Waray hindi tatakas
Waray-Waray handing matodas
Waray-Waray bahala bukas
Waray-Waray Manigas
Ang saknong ng awiting Waraynon sa itaas ay nagpapahiwatig ng kanilang kultura. Ang kaugalian na ipinapahayag ay
a. Handang humarap sa anumang hamon
b. Mapagnilay
c. Padalosdalos sa mga desisyon
d. Maingat sa bawat pasiya

please answer I just need please​

Answer:

1:B 2:A 3:D 4:C 5:C yan yung sagot

Leave a Reply

Your email address will not be published.