1. Ang grap na nasa itaas ay tinatawag na__________. A. bar grap B. larawang grap C. linyang grap A. bar grap D. pie grap

Posted on


1. Ang grap na nasa itaas ay tinatawag na__________. A. bar grap B. larawang grap C. linyang grap A. bar grap D. pie grap​

Answer:

The answer is letter C. Linyang grap or Line graph in english

Leave a Reply

Your email address will not be published.