1. Ang pag-aani ng halamang ornamental ay ayon sa panahon ng mga selebrasyon., tsek, ekis, nonsense = report

Posted on


1. Ang pag-aani ng halamang ornamental ay ayon sa panahon ng mga selebrasyon.


tsek

ekis

nonsense = report​

Answer:

Mali

Explanation:

Kasi umaga O hapon pwedeng magtanim ng ornamental

Leave a Reply

Your email address will not be published.