1. Ano ang iyong naramdaman habang inaawit ang himno ng iyong lalawigan? 2. Ibahagi ang mga puna o komento ng iyong pamilya sa iyong pag-awit ng himno ng inyong lalawigan. PIVOT 4A CALABARZON – AP G3 28

Posted on


1. Ano ang iyong naramdaman habang inaawit ang himno ng iyong lalawigan? 2. Ibahagi ang mga puna o komento ng iyong pamilya sa iyong pag-awit ng himno ng inyong lalawigan. PIVOT 4A CALABARZON – AP G3 28​

Explanation:

Ano ang iyong naramdaman habang inaawit ang himno ng iyong lalawigan? 2. Ibahagi ang mga puna o komento ng iyong pamilya sa iyong pag-awit ng himno ng inyong lalawigan. PIVOT 4A CALABARZON – AP G3 28

Leave a Reply

Your email address will not be published.