1.Ano ang kabutihang naidudulot ng pamamahala nga emosyon?Ipaliwanag, 2.Paano nakatutulong ang katatagan (fortitude) at kahinahunan (prudence) sa pamamahala ng emosyon?Ipaliwanag , anu-ano ang mga paraan upang mapamahalaan ang emosyon?

Posted on


1.Ano ang kabutihang naidudulot ng pamamahala nga emosyon?Ipaliwanag


2.Paano nakatutulong ang katatagan (fortitude) at kahinahunan (prudence) sa pamamahala ng emosyon?Ipaliwanag

anu-ano ang mga paraan upang mapamahalaan ang emosyon?​

Answer: Pagiging matatag sa kabila ng napakaraming pagsubok sa Buhay

Pagtitimpi upang hindi kayo magalitan

Explanation:thanks me later

Leave a Reply

Your email address will not be published.