1. Ano ang kahulugan ng kilos? Ipaliwanag.,

Posted on


1. Ano ang kahulugan ng kilos? Ipaliwanag.Answer:

Ang kilos ay tumutukoy sa mga kilos na nagaganap sa tao. Ito ay natural sa tao o ayon sa kanyang kalikasan bilang tao at hindi ginagamitan ng isip at kilos – loob. Ang kilos na ito ay masasabing walang aspekto ng pagiging mabuti o masama kaya walang pananagutan ang tao kung naisagawa ito.

Dahil sa kamalayan at kakayahang kumuha ng buod o esensya ng mga bagay na umiiral, nagbibigyang-kahulugan ng isip ang isang sitwasyon.

Explanation:

#Verified answer

Leave a Reply

Your email address will not be published.