1. Ano ang tawag sa kaharian na tahanan ng mga pangunahing tauhan?, A. Berbanya B. Albanya C. Atenas D. Babilonya, 2. Ano ang nangyari kay Haring Fernando?, A. nalumpo B. nagkasakit C. nawawala D. naging bato, 3. Saang bundok matatagpuan ang Ibong Adarna?, A. Tralala B. Tabor C. Arayat D. Armenya, 4. Ano ang pangalan ng puno kung saan matatagpuan ang Ibong Adarna?, A. Platas B. Platas Piedras C. Piedras D. Piedras Platas, 5. Ano ang nangyayari sa taong napapatakan ng ipot ng Ibong Adarna?, A. namamatay B. nakakatulog C. nagiging bato D. naglalaho, 6. Sino ang tumulong kay Don Juan upang mahuli ang ibon?, A. Diwata B. matanda C. ermitanyo D. ibon, 7. Ano ang ginamit ni Don Juan upang hindi siya makatulog sa ganda ng awit ng Adarna?, A. kalamansi at labaha C. pagkain ng ibong, B. Kutsilyo at hawla D. pana at sako, 8. Ano ang mensaheng taglay noong tumulong si Don Juan sa matandang ketongin?, A. Likas siyang maawain at mapagkawanggawa., B. Alam niyang may maitutulong ang matanda kaya niya ginawa ito., C. Nais ni Don Juan ng gabay sa kaniyang misyon., D. Maka-Diyos si Don Juan at mapanalangin., 9. Paano naibalik ni Don Juan sa pagiging tao muli ang kaniyang mga kapatid?, A. Isinilid sa sako saka iniuwi sa kaharian., B. Binuhusan ng tubig na malamig., C. Winisikan ng agua bendita., D. Kinantahan ni Don Juan ang mga kapatid., 10. Paano gumaling si Don Fernando?, A. Inawitan ng tatlong prinsipe, B. Inawitan ng Ibong Adarna, C. Ginamot ng matandang ermitanyo, D. Iniputan ng Ibong Adarna

Posted on


1. Ano ang tawag sa kaharian na tahanan ng mga pangunahing tauhan?


A. Berbanya B. Albanya C. Atenas D. Babilonya
2. Ano ang nangyari kay Haring Fernando?
A. nalumpo B. nagkasakit C. nawawala D. naging bato
3. Saang bundok matatagpuan ang Ibong Adarna?
A. Tralala B. Tabor C. Arayat D. Armenya
4. Ano ang pangalan ng puno kung saan matatagpuan ang Ibong Adarna?
A. Platas B. Platas Piedras C. Piedras D. Piedras Platas
5. Ano ang nangyayari sa taong napapatakan ng ipot ng Ibong Adarna?
A. namamatay B. nakakatulog C. nagiging bato D. naglalaho
6. Sino ang tumulong kay Don Juan upang mahuli ang ibon?
A. Diwata B. matanda C. ermitanyo D. ibon
7. Ano ang ginamit ni Don Juan upang hindi siya makatulog sa ganda ng awit ng Adarna?
A. kalamansi at labaha C. pagkain ng ibong
B. Kutsilyo at hawla D. pana at sako
8. Ano ang mensaheng taglay noong tumulong si Don Juan sa matandang ketongin?
A. Likas siyang maawain at mapagkawanggawa.
B. Alam niyang may maitutulong ang matanda kaya niya ginawa ito.
C. Nais ni Don Juan ng gabay sa kaniyang misyon.
D. Maka-Diyos si Don Juan at mapanalangin.
9. Paano naibalik ni Don Juan sa pagiging tao muli ang kaniyang mga kapatid?
A. Isinilid sa sako saka iniuwi sa kaharian.
B. Binuhusan ng tubig na malamig.
C. Winisikan ng agua bendita.
D. Kinantahan ni Don Juan ang mga kapatid.
10. Paano gumaling si Don Fernando?
A. Inawitan ng tatlong prinsipe
B. Inawitan ng Ibong Adarna
C. Ginamot ng matandang ermitanyo

D. Iniputan ng Ibong Adarna​

Answer:

1.B

2.C

3.A

4.B

5.A

6.B

7.A

8.C

9.B

10.C


Leave a Reply

Your email address will not be published.