1. Anong music score sa itaas ang mayroong maiikling agwat ang bawat nota? Ang may mahahabang agwat? 2. Ano ang range ng awitin kapag ang pagitan ng nota ay a. mahaba b. maikli? 3. Ano ang pinaka mataas na nota sa kantang “Salidom may”? Ang pinakamababa? Ilan ang agwat ng pinakamababa sa pinakamataas na nota nito? 4. Ilan ang agwat ng pinakamababa sa pinakamataas na nota ng kantang “Zipline”?

Posted on


1. Anong music score sa itaas ang mayroong maiikling agwat ang bawat nota? Ang may mahahabang agwat? 2. Ano ang range ng awitin kapag ang pagitan ng nota ay a. mahaba b. maikli? 3. Ano ang pinaka mataas na nota sa kantang “Salidom may”? Ang pinakamababa? Ilan ang agwat ng pinakamababa sa pinakamataas na nota nito? 4. Ilan ang agwat ng pinakamababa sa pinakamataas na nota ng kantang “Zipline”?​

Answer:

\large\color{red}{\boxed{{\colorbox{black}{ Thanks \: \: for \: the \: points}}}}

Thanks for the points

\large\color{yellow}{\boxed{{\colorbox{black}{ Thanks \: \: for \: the \: points}}}}

Thanks for the points

\large\color{lime}{\boxed{{\colorbox{black}{ Thanks \: \: for \: the \: points}}}}

Thanks for the points

\large\color{cyan}{\boxed{{\colorbox{black}{ Thanks \: \: for \: the \: points}}}}

Thanks for the points

Leave a Reply

Your email address will not be published.