1. Anongbagay o pangyayari ang ninanais mong hindi nakamit dulot ng kakulangan sa, pera? Bakit?, Palawagin ang sagot.

Posted on


1. Anongbagay o pangyayari ang ninanais mong hindi nakamit dulot ng kakulangan sa


pera? Bakit?
Palawagin ang sagot.​

Answer:

  • tamad at Mahirap pero keylangan mag tarboho

Leave a Reply

Your email address will not be published.