1. Bakit mahalaga ang ideya o suhestiyon?, A. Ito ay makapagbibigay ng mahalagang imbensiyon sa mundo. B. Ito ay makakatulong sa ating kapwa sa oras ng pangangailangan., C. Ito ay magbibigay ng kasiyahan at kaginhawahan sa ating kapwa. , D. Ito ay makakatulong na makabuo ng isang konkretong ideya maaaring maging kapaki-pakinabang. , 2. Isa sa pinakamahalagang imbensiyon sa kasaysayan ng daigdig ay ang eroplano na likha ng Wright Brothers. Bukod sa siyensyang ginamit, alin sa mga sumusunod ang isa pang naging daan upang ito ay kanilang makamit? , A. Humingi sila ng tulong sa kanilang kaibigan. , B. Sila ay nagsumikap hanggang sa matapos ang kanilang imbensiyon. , C. Dahil sa kanilang pinagsamang ideya ay nabuo ang kanilang imbensiyon. , D. Dahil sa walang limitasyong imahinasiyon ng tao ay nakaisip sila ng isang bagay na magbabago sa takbo ng transportasyon sa daigdig. , 3. Ano ang tawag sa kagandahang-asal na nararamdaman o ipinapakita sa pamamagitan ng mataas na pagkilala o pagtingin?, A. Ideya, C. Pagsalungat , B. Paggalang , D. Suhestiyon, 4. Ano ang tawag sa hindi maayos na ugnayan ng dalawa o higit pang panig? A. Ideya \xa9 Pagsalungat B. Paggalang D. Suhestiyon , 5. Habang nasa hapag kainan ang pamilya Cruz, naibahagi ng panganay na si Tracy ang kaniyang pagsali sa isang poster making contest. Humingi siya ng suhestiyon sa kaniyang pamilya. Iminungkahi ng kaniyang kapatid na si Bea na mahusay rin sa paglikha ng poster na lumikha ng panibagong poster na mas maganda ang tema kesa sa kaniyang nilikha. Kung ikaw si Tracy, ano ang gagawin mo?, A. Maiinis sa kapatid dahil mahirap gumawa ulit ng panibagong poster. , B. Magpasalamat sa suhestiyon at subukang gawin ang iminungkahi ni Bea., C. Huwag na lamang itong pansinin at ilaban ang sariling gawa sa kompetisyon. , D. Pakiusapan ang kapatid na siya na lamang ang gumawa ng poster na ilalaban sa kompetisyon

Posted on


1. Bakit mahalaga ang ideya o suhestiyon?


A. Ito ay makapagbibigay ng mahalagang imbensiyon sa mundo. B. Ito ay makakatulong sa ating kapwa sa oras ng pangangailangan.
C. Ito ay magbibigay ng kasiyahan at kaginhawahan sa ating kapwa.
D. Ito ay makakatulong na makabuo ng isang konkretong ideya maaaring maging kapaki-pakinabang.
2. Isa sa pinakamahalagang imbensiyon sa kasaysayan ng daigdig ay ang eroplano na likha ng Wright Brothers. Bukod sa siyensyang ginamit, alin sa mga sumusunod ang isa pang naging daan upang ito ay kanilang makamit?
A. Humingi sila ng tulong sa kanilang kaibigan.
B. Sila ay nagsumikap hanggang sa matapos ang kanilang imbensiyon.
C. Dahil sa kanilang pinagsamang ideya ay nabuo ang kanilang imbensiyon.
D. Dahil sa walang limitasyong imahinasiyon ng tao ay nakaisip sila ng isang bagay na magbabago sa takbo ng transportasyon sa daigdig.
3. Ano ang tawag sa kagandahang-asal na nararamdaman o ipinapakita sa pamamagitan ng mataas na pagkilala o pagtingin?
A. Ideya
C. Pagsalungat
B. Paggalang
D. Suhestiyon
4. Ano ang tawag sa hindi maayos na ugnayan ng dalawa o higit pang panig? A. Ideya © Pagsalungat B. Paggalang D. Suhestiyon
5. Habang nasa hapag kainan ang pamilya Cruz, naibahagi ng panganay na si Tracy ang kaniyang pagsali sa isang poster making contest. Humingi siya ng suhestiyon sa kaniyang pamilya. Iminungkahi ng kaniyang kapatid na si Bea na mahusay rin sa paglikha ng poster na lumikha ng panibagong poster na mas maganda ang tema kesa sa kaniyang nilikha. Kung ikaw si Tracy, ano ang gagawin mo?
A. Maiinis sa kapatid dahil mahirap gumawa ulit ng panibagong poster.
B. Magpasalamat sa suhestiyon at subukang gawin ang iminungkahi ni Bea.
C. Huwag na lamang itong pansinin at ilaban ang sariling gawa sa kompetisyon.
D. Pakiusapan ang kapatid na siya na lamang ang gumawa ng poster na ilalaban sa kompetisyon​

Answer:

1.a po

2.b

3.c

4.a

5.d po

Explanation:

sana maka help po

Leave a Reply

Your email address will not be published.