1. Isa sa mga pangyayaring lubusang nakapagpabago sa buhay ng tao sa kasalukuyan. A Climate Change B. Globalisasyon C. Migrasyon D. Kontraktuwalisasyon 2. Ang globalisasyon ay tumutukoy sa mga sumusunod na proseso MALIBAN sa isa. A. Integrasyon B. Interaksyon C. Mabilisang Pagdaloy D. Paggawa 3. Alin sa mga sumusunod ang nagbibigay ng kahulugan sa konsepto ng globalisasyon? A. Tumataas na demand para sa globally standard na paggawa B. Pagpasok ng Pilipinas sa mga kasunduan sa mga dayuhang kompanya C. Binago ng globalisasyon ang workplace at mga salik ng produksiyon D. Proseso ng mabilisang pagdaloy o paggalaw 4. Alin sa mga sumusunod ang itinuturing na dahilan na kung saan napabilis ang globalisasyon. A. kalakalan B. Polisiya C. Paggawa D. Migrasyon 5. Ayon sa kanya ang globalisasyon ay mabilis, malawak, mura at malalim. A. Friedman B. Chanda C. Scholte D. Therbom 6. Sistemang pang-ekonomiya na nagbigay daan sa mas malawak na kalakalang intemasyunal. A. Kapitalismo B. Komunismo C. Merkantilismo D. Sosyalismo 7. Ayon sa kasaysayan sa pamamagitan nito mabilis na dumaloy ang globalisasyon, A Migrasyon B. Kalakalan C. Komunikasyon D. Integrasyon 8. Bakit maituturing na isyung panlipunan ang globalisasyon? A. Marami ang nagiging mahirap na bansa C. Binago nito ang pamumuhay ng perennial instution B. Dumarami ang mga taong nagiging mulat sa katotohanan D. Lumalaganap ang malawakang pagkasira ng kalikas 9. Bakit maituturing na isang hamong pandaigdig ang globalisasyon sa seguridad ng isang bansa? A Mabilis na binabago ang ating mundo C. Mabilisang paglaganap ng terorismo B. Lumalaganap ang mabilisang komunikasyon D. Maraming kabataan ang naliligaw ng landas 10. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng mabilis na komunikayon? A kalakalan B. Balita C. Scientific findings D. e mall

Posted on


1. Isa sa mga pangyayaring lubusang nakapagpabago sa buhay ng tao sa kasalukuyan. A Climate Change B. Globalisasyon C. Migrasyon D. Kontraktuwalisasyon 2. Ang globalisasyon ay tumutukoy sa mga sumusunod na proseso MALIBAN sa isa. A. Integrasyon B. Interaksyon C. Mabilisang Pagdaloy D. Paggawa 3. Alin sa mga sumusunod ang nagbibigay ng kahulugan sa konsepto ng globalisasyon? A. Tumataas na demand para sa globally standard na paggawa B. Pagpasok ng Pilipinas sa mga kasunduan sa mga dayuhang kompanya C. Binago ng globalisasyon ang workplace at mga salik ng produksiyon D. Proseso ng mabilisang pagdaloy o paggalaw 4. Alin sa mga sumusunod ang itinuturing na dahilan na kung saan napabilis ang globalisasyon. A. kalakalan B. Polisiya C. Paggawa D. Migrasyon 5. Ayon sa kanya ang globalisasyon ay mabilis, malawak, mura at malalim. A. Friedman B. Chanda C. Scholte D. Therbom 6. Sistemang pang-ekonomiya na nagbigay daan sa mas malawak na kalakalang intemasyunal. A. Kapitalismo B. Komunismo C. Merkantilismo D. Sosyalismo 7. Ayon sa kasaysayan sa pamamagitan nito mabilis na dumaloy ang globalisasyon, A Migrasyon B. Kalakalan C. Komunikasyon D. Integrasyon 8. Bakit maituturing na isyung panlipunan ang globalisasyon? A. Marami ang nagiging mahirap na bansa C. Binago nito ang pamumuhay ng perennial instution B. Dumarami ang mga taong nagiging mulat sa katotohanan D. Lumalaganap ang malawakang pagkasira ng kalikas 9. Bakit maituturing na isang hamong pandaigdig ang globalisasyon sa seguridad ng isang bansa? A Mabilis na binabago ang ating mundo C. Mabilisang paglaganap ng terorismo B. Lumalaganap ang mabilisang komunikasyon D. Maraming kabataan ang naliligaw ng landas 10. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng mabilis na komunikayon? A kalakalan B. Balita C. Scientific findings D. e mall​

Answer:

1. B. Globalisasyon

2. D. Paggawa

3. D. Proseso ng mabilisang pagdaloy o paggalaw

4. D. Migrasyon  (Im not sure)

5.  A. Friedman

6. A. Kapitalismo

7. A. Migrasyon

8. D. Lumalaganap ang malawakang pagkasira ng kalikasan

9. A. Mabilis na binabago ang ating mundo (Im not sure)

10. B. Balita (Im not sure)

Explanation:

Para sa iba pang impormasyon tungkol sa Globalisasyon, bisitahin lamang ang link na ito:

brainly.ph/question/979336

brainly.ph/question/24269008

#BRAINLYFAST

Leave a Reply

Your email address will not be published.