1. Maingay kayo ng mga kaibigan mo kahit natutulog ang bunsong kapatid mo sa kabilang kwarto. *, Tama Mali, 2. Binabasa mo ang sulat ng iyong kaibigan ng walang pahintulot. *, Tama Mali, 3. Pinahihinaan mo ang volume ng telebisyon dahil nag-aaral ang iyong ate. *, Tama Mali, 4. Tinutulungan mo ang iyong kaklase na nahirapan sa aralin. *, Tama Mali, 5. Inuunahan mo sa pila sa kantina ang kamag-aral mong may kapansanan kahit huli kang dumating. *

Posted on


1. Maingay kayo ng mga kaibigan mo kahit natutulog ang bunsong kapatid mo sa kabilang kwarto. *


Tama Mali
2. Binabasa mo ang sulat ng iyong kaibigan ng walang pahintulot. *
Tama Mali
3. Pinahihinaan mo ang volume ng telebisyon dahil nag-aaral ang iyong ate. *
Tama Mali
4. Tinutulungan mo ang iyong kaklase na nahirapan sa aralin. *
Tama Mali
5. Inuunahan mo sa pila sa kantina ang kamag-aral mong may kapansanan kahit huli kang dumating. *

Answer:

1 mali

2 mali

3 tama

4 tama

5 mali

Explanation:

sana po makatulong

Leave a Reply

Your email address will not be published.