1.Paano mo maipapakita ang pagiging mabuting anak?, 2.Maaaring maging resulta ng pagiging suwail ng mga anak

Posted on


1.Paano mo maipapakita ang pagiging mabuting anak?


2.Maaaring maging resulta ng pagiging suwail ng mga anak​

Answer:

1.Mag po at opo sa magulang, tumulong sa magulang kapag nahihirapan sila, mag mano pagdating sa bahay, gawin ang pinapagawa sa inyo ng iyong magulang, wag magdabog kapag inuutusan.

2.Maling tahakin sa buhay, at hindi makararanas ng pagtanggap mula sa iba.

Ang mga anak na suwail ay maaaring mapahamak dahil sa hindi pagsunod.

• mapaparewara Ang kanyang buhay

• mawawala ang respeto Ng taon sa kanya

• maaring malagay sa kapahamakan

Leave a Reply

Your email address will not be published.