1.sino Ang nagsulat Ng talaarawan ?, 2.ano Ang unang ginawa ni shekainah Bago pumasok sa paaralan?, 3.sino Ang naghatid sa kanya sa paaralan? , 4.ano Ang nangyari Kay shekainah Ng Siya ay nasa paaralan na?, 5.saang subject nagkaroon mg pagsubok o pagsasanay si shekainah?, brainleist ko kung Tama thank you

Posted on


1.sino Ang nagsulat Ng talaarawan ?


2.ano Ang unang ginawa ni shekainah Bago pumasok sa paaralan?

3.sino Ang naghatid sa kanya sa paaralan?

4.ano Ang nangyari Kay shekainah Ng Siya ay nasa paaralan na?

5.saang subject nagkaroon mg pagsubok o pagsasanay si shekainah?

brainleist ko kung Tama thank you​

Answer:

Hope this helps :))

Explanation:

1. – Si Shekainah

2. Naligo, Nagbihis, Nagsuklay, Kumain, at Nagsipilyo si Shekainah

3. Ang kanyang Papa

4. Biglang sumakit ang ngipin nya

5. Ingles

Leave a Reply

Your email address will not be published.