1.Tukuyin kung Ang pamagat Ng akda ay talaarawan o Hindi? “The diary of lena mukhina”, a.Oo , b.Hindi , C.Siguro , D.Wala sa lahat na nabanggit , 2.Ito ay Ang pagtala sa araw Araw Ng mga personal Na karanasan, saloobin at pananaw. ito ay mala-journal na listahan., a.maikling kwento, b.talaarawan , c.anekdota , d.movie

Posted on


1.Tukuyin kung Ang pamagat Ng akda ay talaarawan o Hindi? “The diary of lena mukhina”


a.Oo
b.Hindi
C.Siguro
D.Wala sa lahat na nabanggit

2.Ito ay Ang pagtala sa araw Araw Ng mga personal Na karanasan, saloobin at pananaw. ito ay mala-journal na listahan.

a.maikling kwento
b.talaarawan
c.anekdota
d.movie​

Answer:

1. A. Oo

2. B. Talaarawan

Explanation:

1. From the word itself “the diary”.

English of talaarawan is diary

2. Ang talaarawan ay nagsisilbing journal ng isang tao ukol sa kanyang buhay at mga karanasan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.