10. Kung ang namumuno ay nagsagawa ng pagtatalaga sa isang posisyong pampamahalaan sa kanyang kamag- anak o kapamilya, ito ay isang uri ng katiwalian na maaring tawagin na A Favoritism B. Nepotism C. Inheritance D. Appointment

Posted on


10. Kung ang namumuno ay nagsagawa ng pagtatalaga sa isang posisyong pampamahalaan sa kanyang kamag- anak o kapamilya, ito ay isang uri ng katiwalian na maaring tawagin na A Favoritism B. Nepotism C. Inheritance D. Appointment​

Answer:

Inheritance

Explanation:

correct if Im wrong.

Leave a Reply

Your email address will not be published.