11. Maraming pasahero sa bus. Bigla-bigla ay may sumakay na buntis ngunit wala ng bakanteng upuan. Kung ikaw ay isa sa mga nakaupo, ano ang dapat mong gawin? A. Tumayo at ibigay ang upuan sa buntis. C. Huwag pansinin ang bagong sakay. B. Matulog bigla upang hindi ka makatayo. D. Pababain siya dahil wala ng upuan.

Posted on


11. Maraming pasahero sa bus. Bigla-bigla ay may sumakay na buntis ngunit wala ng bakanteng upuan. Kung ikaw ay isa sa mga nakaupo, ano ang dapat mong gawin? A. Tumayo at ibigay ang upuan sa buntis. C. Huwag pansinin ang bagong sakay. B. Matulog bigla upang hindi ka makatayo. D. Pababain siya dahil wala ng upuan.​

Answer:

A. Tumayo at ibigay ang upuan sa buntis

Explanation:

pa brienlist po please!

Leave a Reply

Your email address will not be published.