13. Sa paggawa ng crayon resist, ano ang dapat gawin upang hindi matakpan ng watercolor ang bahaging kinulayan ng krayola? A. Kulayan ng puting krayola ang iginuhit na disenyo. B. Diinan ang pagpahid ng krayola sa iginuhit na disenyo. C. Pahiran ng manipis na krayola ang iginuhit na disenyo. D. Pahiran ng manipis at makapal na krayola ang iginuhit na disenyo.

Posted on


13. Sa paggawa ng crayon resist, ano ang dapat gawin upang hindi matakpan ng watercolor ang bahaging kinulayan ng krayola? A. Kulayan ng puting krayola ang iginuhit na disenyo. B. Diinan ang pagpahid ng krayola sa iginuhit na disenyo. C. Pahiran ng manipis na krayola ang iginuhit na disenyo. D. Pahiran ng manipis at makapal na krayola ang iginuhit na disenyo.​

Answer:

Letter B yan Ang tamang ssagot any question pa kayo

Leave a Reply

Your email address will not be published.