15. Ang mga sumusunod na pagpipilian ay mga tradisyon sa China. Alin sa mga sumusunod ay hindi kabilang? A. Footbinding B. Burkah C. Purdah D. Suttee

Posted on


15. Ang mga sumusunod na pagpipilian ay mga tradisyon sa China. Alin sa mga sumusunod ay hindi kabilang? A. Footbinding B. Burkah C. Purdah D. Suttee ​

Answer:

A.

Explanation:

Yan po yung answer ko hehe Sana makatulog po hehe


Leave a Reply

Your email address will not be published.