15. Ang pag-aangkat at pagtangkilik ng bigas mula sa ibang bansa ay may malaking naitutulong sa mga tao dahil makakamura sila dito. Kahit ipinagbabawal na ito lalo na kung walang sapat na dokumento ay patuloy pa rin sa pagpuslit at pagtangkilik ang nakararami. Ang sitwasyong ito ay nagpapatunay lamang na:, A. May mga kilos na nagmumukhang tama dahil sa dami ng mga gumagawa. , B. Ang isang kilos na masama ay di-dapat ipagwalang bahala , C. May pagkakataon na ang paghuhusga ng kilos ay nakabatay sa benepisyo ng nakararami , D. Ang isang kilos na masama ay nagmumukhang tama dahil ito ay nakatutulong sa mas nakararami., please help po. i need the best and correct answer. thanks.

Posted on


15. Ang pag-aangkat at pagtangkilik ng bigas mula sa ibang bansa ay may malaking naitutulong sa mga tao dahil makakamura sila dito. Kahit ipinagbabawal na ito lalo na kung walang sapat na dokumento ay patuloy pa rin sa pagpuslit at pagtangkilik ang nakararami. Ang sitwasyong ito ay nagpapatunay lamang na:


A. May mga kilos na nagmumukhang tama dahil sa dami ng mga gumagawa.

B. Ang isang kilos na masama ay di-dapat ipagwalang bahala

C. May pagkakataon na ang paghuhusga ng kilos ay nakabatay sa benepisyo ng nakararami

D. Ang isang kilos na masama ay nagmumukhang tama dahil ito ay nakatutulong sa mas nakararami.

please help po. i need the best and correct answer. thanks.​

letter a

Explanation:

Wala lang Yun po Yung tamqng sagot hope helps

Leave a Reply

Your email address will not be published.