15. Ano ang unang hakbang sa pagkakabit ng butones sa damit? a. Lagyan ng marka ang parte ng pagkakabitan ng butones b. Gupitin ang isang parte ng tela c. Isara ang tahi sa kabaligtarang panig ng damit d. Isagawa ang pagtatahing lilip

Posted on


15. Ano ang unang hakbang sa pagkakabit ng butones sa damit? a. Lagyan ng marka ang parte ng pagkakabitan ng butones b. Gupitin ang isang parte ng tela c. Isara ang tahi sa kabaligtarang panig ng damit d. Isagawa ang pagtatahing lilip​

Answer:

15. Ano ang unang hakbang sa pagkakabit ng butones sa damit?

a. Lagyan ng marka ang parte ng pagkakabitan ng butones

b. Gupitin ang isang parte ng tela

c. Isara ang tahi sa kabaligtarang panig ng damit

d. Isagawa ang pagtatahing lilip​

Leave a Reply

Your email address will not be published.