16. Ito ay isang paglabag sa karapatang pantao. Alin dito ang hindi? a. Pag-aabuso sa bata b. Pagmamahal sa kapwa. Pagpatay sa sanggol, pagkitil sa buhay ng bagong silang na sanggol. b. 17 Anan., Ang sagot B po

Posted on


16. Ito ay isang paglabag sa karapatang pantao. Alin dito ang hindi? a. Pag-aabuso sa bata b. Pagmamahal sa kapwa. Pagpatay sa sanggol, pagkitil sa buhay ng bagong silang na sanggol. b. 17 Anan.


Ang sagot B po​

Answer:

b pagmamahal sa kapwa po ata

Leave a Reply

Your email address will not be published.