18. Sa isang sitwasyong sangkot ang kabataan, patunayan ang kasabihang: “Maaaring hindi ka maparusahan sa masamang ginagawa sa lipunan ngunin maparurusahan ka pa rin ng kawalan ng kapangyarihan ng isip.”

Posted on


18. Sa isang sitwasyong sangkot ang kabataan, patunayan ang kasabihang: “Maaaring hindi ka maparusahan sa masamang ginagawa sa lipunan ngunin maparurusahan ka pa rin ng kawalan ng kapangyarihan ng isip.”​

Answer:

Ang ipinapahiwatig dyan ay Mapaparusahan ang kaataan hindi sa masamang ginagawa kundi sa masamang pag iisip kaya nga di sila mapapakawalan ng kapangyarihan sa mga kaparusahan upang sa ganon ay malinawan sila sa kanilang pag iisip at mga kasalanan

Leave a Reply

Your email address will not be published.