2. Saang bansa humingi ng tulong ang mga Sundalo? A. Pilipinas B. Hapon C. Amerika D. Espa\xf1a 3. Sinong Heneral ang sumuko sa bansang Hapon? A. Hen. Edward P. King C. Hen. Jonathan Wainright B. Hen. Douglas Mc. Arthur D. Abril Hen. Emilio Aguinaldo 4. Ito ay ang kauna-unahang depensa sa Bataan. A. Pader ng Intramuros B. Abucay Line C. Fort Santiago D. Luneta Parl 5. Bakit tuluyang napasok ng mga Hapones ang Abusay Line? A. Natalo ang mga Hapones sa Labanan B. Pinabayaan ng mga Hapones ang mga Pilipino. C. Tumakas ang mga Pilipino D. Maraming namatay na mga Sundalo 6. Ano ang tinaguriang 201cRock of Bataan?201d A. 3rd Division B. 40th Division C. 41st Division D. 51st Division 7. Kailan bumasak ang Bataan sa kamay ng Hapones? A. Abril 9, 1942 B. Abril 9, 1932 C. Mayo 9, 1942 D. Enero 9, 1942 8. Ang nasabing plano na itinulong ni Douglas MacArthur na nagsimula ng pag-ati ng puwersang USAFFE. A. War Plan Orange 2 C. War Plan Yellow 3 B. War Plan Orange 3 D. War Plan Red 3 9. Siya ang namuno ng 41st Division na naging matatag sa pakikipaglaban sa m Hapones. C. Hen Edward P. King A. Hen. Douglas MacArthur B. Hen. Jonathan Wainwright D. Brigadier General Vicente Lim 10. Saan nanatili ang mga gerilya at naghintay ng tulong mula sa Estados Unidos C. Maynila B. Bataan D. Tarlac A. Corregidor

Posted on


2. Saang bansa humingi ng tulong ang mga Sundalo? A. Pilipinas B. Hapon C. Amerika D. España 3. Sinong Heneral ang sumuko sa bansang Hapon? A. Hen. Edward P. King C. Hen. Jonathan Wainright B. Hen. Douglas Mc. Arthur D. Abril Hen. Emilio Aguinaldo 4. Ito ay ang kauna-unahang depensa sa Bataan. A. Pader ng Intramuros B. Abucay Line C. Fort Santiago D. Luneta Parl 5. Bakit tuluyang napasok ng mga Hapones ang Abusay Line? A. Natalo ang mga Hapones sa Labanan B. Pinabayaan ng mga Hapones ang mga Pilipino. C. Tumakas ang mga Pilipino D. Maraming namatay na mga Sundalo 6. Ano ang tinaguriang “Rock of Bataan?” A. 3rd Division B. 40th Division C. 41st Division D. 51st Division 7. Kailan bumasak ang Bataan sa kamay ng Hapones? A. Abril 9, 1942 B. Abril 9, 1932 C. Mayo 9, 1942 D. Enero 9, 1942 8. Ang nasabing plano na itinulong ni Douglas MacArthur na nagsimula ng pag-ati ng puwersang USAFFE. A. War Plan Orange 2 C. War Plan Yellow 3 B. War Plan Orange 3 D. War Plan Red 3 9. Siya ang namuno ng 41st Division na naging matatag sa pakikipaglaban sa m Hapones. C. Hen Edward P. King A. Hen. Douglas MacArthur B. Hen. Jonathan Wainwright D. Brigadier General Vicente Lim 10. Saan nanatili ang mga gerilya at naghintay ng tulong mula sa Estados Unidos C. Maynila B. Bataan D. Tarlac A. Corregidor​

Answer:

2.c

3.

4.

5.d

6.c

7.c

8.a

9.c

10.

Explanation:

sana makatulong

Leave a Reply

Your email address will not be published.