21. Katawagan sa telang ipinangtakip ng kababaihang A.Aryan Muslim sa kanilang ulo at mukha. B.Purdah 22. Ang karaniwang babae dito ay may kalayaang lumabas C. Suttee mamalengke at kung ano-ano pa. bood 23. Bagay na pag-aari na puedeng itapon o ipamigay sa E.Purdah kapritso ng kanyang lalaking katiwala o tagapag-alaga 24.Ang pagsama ng babaeng Hindi sa kanyang asawa sa panahon ng kamatayan ng kanyang asawa. 25.Ang bansang nagpairal ng sistemang caste D. Babae 11

Posted on


21. Katawagan sa telang ipinangtakip ng kababaihang A.Aryan Muslim sa kanilang ulo at mukha. B.Purdah 22. Ang karaniwang babae dito ay may kalayaang lumabas C. Suttee mamalengke at kung ano-ano pa. bood 23. Bagay na pag-aari na puedeng itapon o ipamigay sa E.Purdah kapritso ng kanyang lalaking katiwala o tagapag-alaga 24.Ang pagsama ng babaeng Hindi sa kanyang asawa sa panahon ng kamatayan ng kanyang asawa. 25.Ang bansang nagpairal ng sistemang caste D. Babae 11​

Answer:

21.A po

di ko na po ma intindihan yung sulat paki ulit po

Leave a Reply

Your email address will not be published.