22. Ano ang natuklasang kahinaan ni Buyung Saragnayan?, a. Pagmamahal sa kanyang asawa, b. Pagtusok ng karayom sa pusod ng, c. Pagpatay sa baboy ramo na nangangalaga ng kanyang buhay, d. Pagkulong sa anino ng buhay sa isang mahiwagang garapon, PLEASE ANSWER THIS

Posted on


22. Ano ang natuklasang kahinaan ni Buyung Saragnayan?


a. Pagmamahal sa kanyang asawa
b. Pagtusok ng karayom sa pusod ng
c. Pagpatay sa baboy ramo na nangangalaga ng kanyang buhay
d. Pagkulong sa anino ng buhay sa isang mahiwagang garapon

PLEASE ANSWER THIS

Answer:

C. Pagpatay sa baboy ramo na nangangalaga ng kanyang buhay.

Explanation:

  • Correct me if Im wróng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.