3. Magbigay ng karapatang sa tingin mo ay parating nalalabag o hindi mo pa natatamasa? Ipaliwanag ang sagot.

Posted on


3. Magbigay ng karapatang sa tingin mo ay parating nalalabag o hindi mo pa natatamasa? Ipaliwanag ang sagot.​

Explanation:

__

1.6)3

____

2. 25)20

_____

3. 50)624

_____

4. 12)522

______

5. 36)837

Leave a Reply

Your email address will not be published.