3. Panuto: Sumulat ng maikling talambuhay tungkol sa iyong nanay o tatay o kapatid batay sa pagkakakilala mo sa kanila. Isulat ito sa papel.

Posted on


3. Panuto: Sumulat ng maikling talambuhay tungkol sa iyong nanay o tatay o kapatid batay sa pagkakakilala mo sa kanila. Isulat ito sa papel.​

Explanation:

Ang Aking Nanay

Ito Ang katangian Ng aking nanay siya ay masipag kahit pagod na siya pinipilit niyang magtrabaho para sa Amin Ang Aking Nanay ay ayaw ako pagpawisan at Lalo na ayaw niya akong magkasakit yan Ang gusto Ng aking nanay ko at pinapakain din niya ako Ng gulay upang ako raw ay maging malusog ganyan Ang nanay ko na mahal na Mahal ako

Leave a Reply

Your email address will not be published.