3. Si Ambrosio Bautista ay kinilala bilang may-akda ng Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas na isinagawa noong Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa kalayaan na iyong tinatamasa sa bahay at paaralan? a. umuuwi ng bahay sa oras lamang na nais b. nakikiisa sa mga alituntunin at patakaran ng paaralan c. malayang ginagawa ang bawat naisin sa kapwa o kaibigan d. nakikilahok sa mga usapin sa sosyal midya na hindi nakabubuti sa kapwa

Posted on


3. Si Ambrosio Bautista ay kinilala bilang may-akda ng Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas na isinagawa noong Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa kalayaan na iyong tinatamasa sa bahay at paaralan? a. umuuwi ng bahay sa oras lamang na nais b. nakikiisa sa mga alituntunin at patakaran ng paaralan c. malayang ginagawa ang bawat naisin sa kapwa o kaibigan d. nakikilahok sa mga usapin sa sosyal midya na hindi nakabubuti sa kapwa​

Ambrosio Rianzares Bautista

Leave a Reply

Your email address will not be published.