4. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng pagkamagalang?, A. Ang pagsagot ng may “po” at “opo” sa mga nakatatanda., B. Pagtulong sa mga mahihirap na walang inaasahang kapalit., C. Ang pagsunod sa mga inatasang responsabilidad na ibinigay sayo., D. Pagbigay ng opinyon na ikabubuti ng marami., 5. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng pagkamapanagutan?, A. Ang pagsagot ng may “po” at “opo” sa mga nakatatanda., B. Pagtulong sa mga mahihirap na walang inaasahang kapalit., C. Ang pagsunod sa mga inatasang responsabilidad na ibinigay sayo., D. Pagbigay ng opinyon na ikabubuti ng marami., 6. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng pagkamahabagin?, A. Ang pagsagot ng may “po” at “opo” sa mga nakatatanda., B. Pagtulong sa mga mahihirap na walang inaasahang kapalit., C. Pagpapakita ng awa at pagtulong sa mga nangangailanagn., D. Pagbigay ng opinyon na ikabubuti ng marami., 7. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng pagkakawanggawa?, A. Ang pagsagot ng may “po” at “opo” sa mga nakatatanda., B. Pagtulong sa mga mahihirap na walang inaasahang kapalit., C. Ang pagsunod sa mga inatasang responsabilidad na ibinigay say., D. Pagbigay ng opinyon na ikabubuti ng marami., 8. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa?, A. Ang pagsagot ng may “po” at “opo” sa mga nakatatanda., B. Pagtulong sa mga mahihirap na walang inaasahang kapalit., C. Ang pagsunod sa mga inatasang responsabilidad na ibinigay sayo., D. Pagbigay ng opinyon na ikabubuti ng marami., 9. Si Jacinta ay nagmamano sa mga nakatatanda at sumasagot na may “po” at “opo”. Si Jacinta ay, nagpapakita ng?, A. pagkamagalang B. pagkamahabagin C. pagkamatiyaga D. pagkamapanagutan, 10. Si Charity ay masayang tumulong sa mga nangangailangan. Si Charity ay nagpapakita ng:, A. pagkamagalang B. pagkamahabagin C. pagkamatiyaga D. pagkakawanggawa, II: TAMA O MALI. Isulat ang BAITANG kung ang pangungusap ay TAMA at ANIM kung ito naman ay, MALI., 11. Mahalaga ang paggalang sa mga pamayanan dahil tumutulong ito sa mga tao na, makibagay sa ibang tao., 12. Sana ay maging responsable tayo pagtatapon ng ating basura., 13. Ang napagkasunduan ay pwede ring kalimutan na lang., 14. Kapag ang itinulong sa kapwa ay higit pa sa kanilang inaasahang tulong, masasabi, itong tunay na paggalang sa opinyon ng iba,, 15. Ang pagtulong sa kapwa ay walang inaasahang kapalit., 16. Responsibilidad ng ating mga magulang ang ating mga kilos at pagsasalita., 17. Ang pagsimpatya sa mga taong may mga pinagdadaraanang problema sa buhay, 18. Ang pagsusuot ng malinis na damit ay ating pananagutan sa sarili., 19. Pagtanggap sa mga responsabilidad na inatas bilang nakatatandang kapatid,, 20. Ang pagsagot ng pabalang sa mga nakatatanda ay magandang gawain., 2, -teachershiela 2021

Posted on


4. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng pagkamagalang?


A. Ang pagsagot ng may “po” at “opo” sa mga nakatatanda.
B. Pagtulong sa mga mahihirap na walang inaasahang kapalit.
C. Ang pagsunod sa mga inatasang responsabilidad na ibinigay sayo.
D. Pagbigay ng opinyon na ikabubuti ng marami.
5. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng pagkamapanagutan?
A. Ang pagsagot ng may “po” at “opo” sa mga nakatatanda.
B. Pagtulong sa mga mahihirap na walang inaasahang kapalit.
C. Ang pagsunod sa mga inatasang responsabilidad na ibinigay sayo.
D. Pagbigay ng opinyon na ikabubuti ng marami.
6. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng pagkamahabagin?
A. Ang pagsagot ng may “po” at “opo” sa mga nakatatanda.
B. Pagtulong sa mga mahihirap na walang inaasahang kapalit.
C. Pagpapakita ng awa at pagtulong sa mga nangangailanagn.
D. Pagbigay ng opinyon na ikabubuti ng marami.
7. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng pagkakawanggawa?
A. Ang pagsagot ng may “po” at “opo” sa mga nakatatanda.
B. Pagtulong sa mga mahihirap na walang inaasahang kapalit.
C. Ang pagsunod sa mga inatasang responsabilidad na ibinigay say.
D. Pagbigay ng opinyon na ikabubuti ng marami.
8. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa?
A. Ang pagsagot ng may “po” at “opo” sa mga nakatatanda.
B. Pagtulong sa mga mahihirap na walang inaasahang kapalit.
C. Ang pagsunod sa mga inatasang responsabilidad na ibinigay sayo.
D. Pagbigay ng opinyon na ikabubuti ng marami.
9. Si Jacinta ay nagmamano sa mga nakatatanda at sumasagot na may “po” at “opo”. Si Jacinta ay
nagpapakita ng?
A. pagkamagalang B. pagkamahabagin C. pagkamatiyaga D. pagkamapanagutan
10. Si Charity ay masayang tumulong sa mga nangangailangan. Si Charity ay nagpapakita ng:
A. pagkamagalang B. pagkamahabagin C. pagkamatiyaga D. pagkakawanggawa
II: TAMA O MALI. Isulat ang BAITANG kung ang pangungusap ay TAMA at ANIM kung ito naman ay
MALI.
11. Mahalaga ang paggalang sa mga pamayanan dahil tumutulong ito sa mga tao na
makibagay sa ibang tao.
12. Sana ay maging responsable tayo pagtatapon ng ating basura.
13. Ang napagkasunduan ay pwede ring kalimutan na lang.
14. Kapag ang itinulong sa kapwa ay higit pa sa kanilang inaasahang tulong, masasabi
itong tunay na paggalang sa opinyon ng iba,
15. Ang pagtulong sa kapwa ay walang inaasahang kapalit.
16. Responsibilidad ng ating mga magulang ang ating mga kilos at pagsasalita.
17. Ang pagsimpatya sa mga taong may mga pinagdadaraanang problema sa buhay
18. Ang pagsusuot ng malinis na damit ay ating pananagutan sa sarili.
19. Pagtanggap sa mga responsabilidad na inatas bilang nakatatandang kapatid,
20. Ang pagsagot ng pabalang sa mga nakatatanda ay magandang gawain.
2
-teachershiela 2021​

Answer:

4.a 5. c 6.c 7.d 8.b 9. a. 10.c

Leave a Reply

Your email address will not be published.