4. Ang pagsamba sa maraming diyos at diyosang pinaniniwalaang naninirahan sa, kalikasan ay tinatawag na, 5. Ang pinakamabisang paraan ng pagpapatupad ng kolonyalismong Espanyol sa, Pilipinas ay, ng mga Pilipino., 6. Ang mga, ay malaki ang ginampanan sa pagmulat ng, mga katutubong Pilipino sa paniniwala sa Kristiyanismo batay sa turo ng Simbahang, Katoliko., pasagit plss kailangan ko

Posted on


4. Ang pagsamba sa maraming diyos at diyosang pinaniniwalaang naninirahan sa


kalikasan ay tinatawag na
5. Ang pinakamabisang paraan ng pagpapatupad ng kolonyalismong Espanyol sa
Pilipinas ay
ng mga Pilipino.
6. Ang mga
ay malaki ang ginampanan sa pagmulat ng
mga katutubong Pilipino sa paniniwala sa Kristiyanismo batay sa turo ng Simbahang
Katoliko.​​

pasagit plss kailangan ko

Answer:

5 paglaban para ma protectahan hang ating sinasakupan

6 keylangan natin sumam ba sa diyos para tayo gabayan sa pang araw arw natin

Explanation: yun lang tapos na by

Leave a Reply

Your email address will not be published.