4. Ang physical fitness ng isang tao ay maaaring, mawala kung hindi niya napapanatili ito., 5. Ang larong Agawang Base ay naglalayong iiwas ng, inahin ang kanyang mga sisiw mula sa mga kamay, ng lawin., 6. Ang Agawang Base ay isang halimbawa ng, invasion game, tulad ng patintero., 7. Ang larong Lawin at Sisiw ay tumutulong sa, pagpapaunlad ng kasanayan sa pagiging mabilis, at maliksi., 8. Ang lakas at tatag ng kalamnan ay kinakailangan, sa larong Lawin at Sisiw., 9. Sa paglahok sa mga laro hindi kinakailangan ang, kaalaman sa uri ng laro at mga panuntunan nito., 10. Lahat ng uri ng laro ay nakapagpapatatag ng, lakas, bilis at liksi.

Posted on


4. Ang physical fitness ng isang tao ay maaaring


mawala kung hindi niya napapanatili ito.
5. Ang larong Agawang Base ay naglalayong iiwas ng
inahin ang kanyang mga sisiw mula sa mga kamay
ng lawin.
6. Ang Agawang Base ay isang halimbawa ng
invasion game, tulad ng patintero.
7. Ang larong Lawin at Sisiw ay tumutulong sa
pagpapaunlad ng kasanayan sa pagiging mabilis
at maliksi.
8. Ang lakas at tatag ng kalamnan ay kinakailangan
sa larong Lawin at Sisiw.
9. Sa paglahok sa mga laro hindi kinakailangan ang
kaalaman sa uri ng laro at mga panuntunan nito.
10. Lahat ng uri ng laro ay nakapagpapatatag ng
lakas, bilis at liksi.​

exercise bansa pahalagahan pagkain covid 19

Leave a Reply

Your email address will not be published.