4. Dito makikita kung ang nakalipas na katitikan ng pulong ay napagtibay o may mga pagbabagong isinagawa sa mga ito. A. Pagbasa at pagpapatibay ng nagdaang katitikan ng pulong B. Action items o usaping napagkasunduan C. Iskedyul ng susunod na pulong

Posted on


4. Dito makikita kung ang nakalipas na katitikan ng pulong ay napagtibay o may mga pagbabagong isinagawa sa mga ito. A. Pagbasa at pagpapatibay ng nagdaang katitikan ng pulong B. Action items o usaping napagkasunduan C. Iskedyul ng susunod na pulong ​

Answer:

A.Pagbasa at pagpapatibay ng nagdaang katitikan ng pulong

: )


Leave a Reply

Your email address will not be published.