4. Samantalang kung tuusin nasa atin ang paggawa, Nasa atin ang dalangin habang wala pang trahedya Nasa atin ang pag-iwas niyong mga pagbabadya. Ang aking opinyon: 5. Edukasyon at pag-ibig sa buhay ng kabataan Ay higit na simbolo at parehong kailangan. Kung ang edukasyon ay isang gabay para sa kinabukasan, Ang pag-ibig ay yaon din at handang magsakripisyo. Ang aking opinyon:

Posted on


4. Samantalang kung tuusin nasa atin ang paggawa, Nasa atin ang dalangin habang wala pang trahedya Nasa atin ang pag-iwas niyong mga pagbabadya. Ang aking opinyon: 5. Edukasyon at pag-ibig sa buhay ng kabataan Ay higit na simbolo at parehong kailangan. Kung ang edukasyon ay isang gabay para sa kinabukasan, Ang pag-ibig ay yaon din at handang magsakripisyo. Ang aking opinyon:​

Answer:

hindi ko din kase alm sorna

Leave a Reply

Your email address will not be published.