5. Ang mga sumusunod ay tungkulin ng mga encomendero MALIBAN sa isa. A. Siguraduhing may makakain sa araw araw ang nasasakupan B. Protektahan ang mga nasasakupan C. Suportahan ang pagmimisyon ng mga prayle D. Masigurong maging Kristiyano ang lahat ng taong nasasakupan

Posted on


5. Ang mga sumusunod ay tungkulin ng mga encomendero MALIBAN sa isa. A. Siguraduhing may makakain sa araw araw ang nasasakupan B. Protektahan ang mga nasasakupan C. Suportahan ang pagmimisyon ng mga prayle D. Masigurong maging Kristiyano ang lahat ng taong nasasakupan​

Answer:

B.

Explanation:

Minsan sinasaktan nila ung mga tao pag walang cedunal personal, kaya B

Leave a Reply

Your email address will not be published.