6. Ang panahong Neolitiko ang naghatid ng makabuluhang pagbabago sa larangan ng agrikultura at demestikasyon. Anong pahayag ang nagpapatunay dito?, a. Ang paggamit ng kasangkapang yari sa metal upang maging sandata , b. Ang pagiging lagalag upang kumalap ng pagkain , c. Ang pananatili sa isang lugar upang magtanim ng mga halaman C. .

Posted on


6. Ang panahong Neolitiko ang naghatid ng makabuluhang pagbabago sa larangan ng agrikultura at demestikasyon. Anong pahayag ang nagpapatunay dito?


a. Ang paggamit ng kasangkapang yari sa metal upang maging sandata

b. Ang pagiging lagalag upang kumalap ng pagkain

c. Ang pananatili sa isang lugar upang magtanim ng mga halaman C. .​

Answer:

c

Explanation:

Leave a Reply

Your email address will not be published.