6. Ano ano ang mga gawaing pinapogowoso mga polista se Poloy Servicios noong unang panahon, A.pagbantay ng simbahan kung kinakailangan , B.pagtatanim ng mga gulay paglalaba pagsasaing, C.pagluluto ng pagkain para sa mga paring espanyol , D.pagputol ng kahoy paggawa ng daan at mga galyon , 7.ilang reales ang ibabayad na falla sa bawat araw kapalit ng hindi pa tatrabaho, A. 2 bawat araw , B. 11/2 reales araw araw, C. 5 reales araw araw, D. 1 reales bawat araw, 8. ang lahat ay hindi naging mabuting bunga ng polo maliban sa isa , A. pagkawalay sa pamilya, B. pagkakasakit at pagkamatay ng, polista , C. pagpapabaya sa sariling, pangkabuhayan , D. pagkakaroon ng malaking kita ng mga polista , 9. sino ang nangunguha ng buwis noong panahon ng espanyol , A.encomendero , B. inquilino , C.paring espanyol , D.gobernador-heneral , ________________________________, number 10 is in pic please nagyun na pasa

Posted on


6. Ano ano ang mga gawaing pinapogowoso mga polista se Poloy Servicios noong unang panahon


A.pagbantay ng simbahan kung kinakailangan

B.pagtatanim ng mga gulay paglalaba pagsasaing

C.pagluluto ng pagkain para sa mga paring espanyol

D.pagputol ng kahoy paggawa ng daan at mga galyon

7.ilang reales ang ibabayad na falla sa bawat araw kapalit ng hindi pa tatrabaho

A. 2 bawat araw
B. 11/2 reales araw araw
C. 5 reales araw araw
D. 1 reales bawat araw

8. ang lahat ay hindi naging mabuting bunga ng polo maliban sa isa

A. pagkawalay sa pamilya

B. pagkakasakit at pagkamatay ng
polista

C. pagpapabaya sa sariling
pangkabuhayan

D. pagkakaroon ng malaking kita ng mga polista

9. sino ang nangunguha ng buwis noong panahon ng espanyol

A.encomendero
B. inquilino
C.paring espanyol
D.gobernador-heneral
________________________________
number 10 is in pic please nagyun na pasa​

6.d

7.c

8.c

9.a

Explanation:

Wala po kci yung pic..sa number 10

Leave a Reply

Your email address will not be published.