606f Sanayin Natin Sanayin Natin Gawin 1. PAGBUO NG TALAHANAYAN NG IMPORMASYON A. Punan ng kaalaman at sagot ang talahanayan batay sa naging pag- unawa matapos mabasa ang tungkol sa Kabihasnang Indus na umusbong sa Indus Valley at kabihasanang Shang sa China. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong sa ibaba. Gawin ito sa isang buong papel Lugar Katangiang Pisikal Mga Unang Pamayanang Naitatag Gawain o Hanapbuhay ng mga tao Indus Valley China

Posted on


息 Sanayin Natin Sanayin Natin Gawin 1. PAGBUO NG TALAHANAYAN NG IMPORMASYON A. Punan ng kaalaman at sagot ang talahanayan batay sa naging pag- unawa matapos mabasa ang tungkol sa Kabihasnang Indus na umusbong sa Indus Valley at kabihasanang Shang sa China. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong sa ibaba. Gawin ito sa isang buong papel Lugar Katangiang Pisikal Mga Unang Pamayanang Naitatag Gawain o Hanapbuhay ng mga tao Indus Valley China​

Answer:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

i hope it helps ._.

Leave a Reply

Your email address will not be published.