7. Aling phrase ng isang musical idea ang may papataas na himbig, A Antecedent phrase, B. Consequent phrase, C Molac phrase, D. Rhythmie phrase, 8. Kung ikaw ay lilikha ng musika na may mabagal na tempo, alin sa mga sumusunod ang iyong, pegamitin?, A Largo, B. Moderato, C Presto, D. Presto at largo

Posted on


7. Aling phrase ng isang musical idea ang may papataas na himbig


A Antecedent phrase
B. Consequent phrase
C Molac phrase
D. Rhythmie phrase

8. Kung ikaw ay lilikha ng musika na may mabagal na tempo, alin sa mga sumusunod ang iyong
pegamitin?
A Largo
B. Moderato
C Presto
D. Presto at largo

Answer:

7.C you or A

8.A

explained because Wala lang haha

I just want to help you

but Im so good haha

sorry

Leave a Reply

Your email address will not be published.