7. Ang mga Hindu ay naniniawala sa “Karma”. Alin ang totoo sa karma? A. Paniniwala na dapat magsikap ang tao sa buhay at dapat ialay sa Diyos. B. Pagkakaroon ng gantimpala kung kabutihan ang nagawa sa kapwa at pagdurusa naman kapag di-mabuti ang nagawa sa kapwa. C. Patuloy na makakaranas ng muling pagsilang 2, ANSWER:D

Posted on


7. Ang mga Hindu ay naniniawala sa “Karma”. Alin ang totoo sa karma? A. Paniniwala na dapat magsikap ang tao sa buhay at dapat ialay sa Diyos. B. Pagkakaroon ng gantimpala kung kabutihan ang nagawa sa kapwa at pagdurusa naman kapag di-mabuti ang nagawa sa kapwa. C. Patuloy na makakaranas ng muling pagsilang 2


ANSWER:D​

Answer:

B

Explanation:

halata naman, hope its help

Leave a Reply

Your email address will not be published.