8. Aling paraan ang maaring gawin upang malutas ang surplus? a. Mag angkat pa ng maraming produkto mula sa ibang bansa b. Gumawa ng maraming produkto na kinakailangan c. Gumamit ng sariling gawang produkto. d. Export, promo/sale, bawasan ang suplay 9. Ito ay tawag sa pinagkasunduang presyo ng konsyumer at prodyu a. Surplus b. Pamilihan c. Ekwilibriyong Presyo d. Diseku 10. Ang tawag sa pinagkasunduang bilang ng mga produkto o serb a. Suplay b. Demand c. Surplus d. Ekwilibriyong

Posted on


8. Aling paraan ang maaring gawin upang malutas ang surplus? a. Mag angkat pa ng maraming produkto mula sa ibang bansa b. Gumawa ng maraming produkto na kinakailangan c. Gumamit ng sariling gawang produkto. d. Export, promo/sale, bawasan ang suplay 9. Ito ay tawag sa pinagkasunduang presyo ng konsyumer at prodyu a. Surplus b. Pamilihan c. Ekwilibriyong Presyo d. Diseku 10. Ang tawag sa pinagkasunduang bilang ng mga produkto o serb a. Suplay b. Demand c. Surplus d. Ekwilibriyong​

8 a

9c

10d

Explanation:

pa brain test po

Leave a Reply

Your email address will not be published.