8. Panuto: Magbigay ng limang pares ng mga salita na magkatugma. Isulat ito sa isang malinis na papel. Salitang Magkakatugma 1. 2 3. 4. 5.

Posted on


8. Panuto: Magbigay ng limang pares ng mga salita na magkatugma. Isulat ito sa isang malinis na papel. Salitang Magkakatugma 1. 2 3. 4. 5.​

Answer:

1. Mata | Bata

2.Mais | Nais

3.Gatas | Lakas

4. Sulat | Mulat

5.Pala | Bala

Leave a Reply

Your email address will not be published.