a. 6- 10. Lagyan ng tsek (/) ang patlang kung ang pangyayari ay naganap sa katha, at ekis (x) kung hindi. Maagang nagkaroon ng Brigada Eskwela ang Samahan ng mga Magulang. b. Nagkaroon ng pagsasaayos at paglilinis sa paaralan. May pagtutulungan at pagkakaisa ang mga guro at mag-aaral. d. Inaayos ang mga sirang upuan at pininturahan ang mga silid- aralan. C. e. Sadyang mapagtimpi at matiisin sa lahat ng bagay ang mga Pilipino.

Posted on


a. 6- 10. Lagyan ng tsek (/) ang patlang kung ang pangyayari ay naganap sa katha, at ekis (x) kung hindi. Maagang nagkaroon ng Brigada Eskwela ang Samahan ng mga Magulang. b. Nagkaroon ng pagsasaayos at paglilinis sa paaralan. May pagtutulungan at pagkakaisa ang mga guro at mag-aaral. d. Inaayos ang mga sirang upuan at pininturahan ang mga silid- aralan. C. e. Sadyang mapagtimpi at matiisin sa lahat ng bagay ang mga Pilipino.​

Answer:

1./ 2.*3./ AYAN LANG PO SORRY KUNG MALI ):

Explanation:

Leave a Reply

Your email address will not be published.