A. Ang emperador ay namumuno batay sa mga kautusan na itinakda., B. Ang emperador ang pinakamabuti sa lahat at itinalaga siya ng diyos., C. Ang emperador ay namumuno dahil pinili siya ng mga mamamayan na anak ng diyos., D. Ang emperador ay pinili ng langit upang mamuno na may itinakdang kasaganaan at kapayapaan.

Posted on


A. Ang emperador ay namumuno batay sa mga kautusan na itinakda.


B. Ang emperador ang pinakamabuti sa lahat at itinalaga siya ng diyos.
C. Ang emperador ay namumuno dahil pinili siya ng mga mamamayan na anak ng diyos.
D. Ang emperador ay pinili ng langit upang mamuno na may itinakdang kasaganaan at kapayapaan.​

Answer:

D

Explanation:

plss po i brainliss mo ko plss

Leave a Reply

Your email address will not be published.