A. Panuto: Basahin ang akdang “Walang Sugat” at ipagpatuloy ang pahayag upang makabuo ng isang opinyon tungkol sa suliraning kinaharap ng mga tauhan. Habang binabasa ko ang 201cWalang Sugat201d, nakadama ako ng dahil ako\y kaya nais kong upang B.Panuto: Ibigay ang kasalungat ng salita at isulat ang iyong sagot sa patlang, pagkatapos ay gamitin ang dalawang salita sa pangungusap. 1. Hiyain- Pangungusap: 2. Kaalipustahan- Pangungusap: 3. Nilalik- Pangungusap: 4. Kalakip- Pangungusap: 5. Mabibighani- Pangungusap:

Posted on


A. Panuto: Basahin ang akdang “Walang Sugat” at ipagpatuloy ang pahayag upang makabuo ng isang opinyon tungkol sa suliraning kinaharap ng mga tauhan. Habang binabasa ko ang “Walang Sugat”, nakadama ako ng dahil akoy kaya nais kong upang B.Panuto: Ibigay ang kasalungat ng salita at isulat ang iyong sagot sa patlang, pagkatapos ay gamitin ang dalawang salita sa pangungusap. 1. Hiyain- Pangungusap: 2. Kaalipustahan- Pangungusap: 3. Nilalik- Pangungusap: 4. Kalakip- Pangungusap: 5. Mabibighani- Pangungusap:​

Answer:

nasan na ba picture pede patingin Para masagot ko

Leave a Reply

Your email address will not be published.