A Sagutin ang mga tanong tungkol sa nobela:, 1-5. llan ang nabanggit na pangalan ng pating sa akda? Ano-ano ang pangalan ng mga pating na iyong nabasa?, 6-10. Isulat ang malalim na kahulugan ng mga sumusunod bilang ginamit na simbolismo sa akda: , a. Dagat , b. Pating , c. Mga kagamitan sa pangingisda ni Santiago, d. Marlin, e. Mga sugat ni Santiago

Posted on


A Sagutin ang mga tanong tungkol sa nobela:


1-5. llan ang nabanggit na pangalan ng pating sa akda? Ano-ano ang pangalan ng mga pating na iyong nabasa?

6-10. Isulat ang malalim na kahulugan ng mga sumusunod bilang ginamit na simbolismo sa akda:

a. Dagat

b. Pating

c. Mga kagamitan sa pangingisda ni Santiago

d. Marlin

e. Mga sugat ni Santiago ​

Answer:

A Sagutin ang mga tanong tungkol sa nobela:

1-5. llan ang nabanggit na pangalan ng pating sa akda? Ano-ano ang pangalan ng mga pating na iyong nabasa?

6-10. Isulat ang malalim na kahulugan ng mga sumusunod bilang ginamit na simbolismo sa akda:

a. Dagat

b. Pating

c. Mga kagamitan sa pangingisda ni Santiago

d. Marlin

e. Mga sugat ni Santiago

Explanation:

1-5. Serch nyopo sa guugle at browser andun po ang mga tamang sagot pramise po.

6-10. C,A,D,E,B.

Leave a Reply

Your email address will not be published.