Activity 1: First Notes BV Direction: Evaluate the following statements. Distinguish the factual statements from opinionated ones. Write your answers in your answer sheet. ba

Posted on


Activity 1: First Notes BV Direction: Evaluate the following statements. Distinguish the factual statements from opinionated ones. Write your answers in your answer sheet. ba​

Answer:

Anu ang mga ito ay ang mga ito ay ang mga ito ay ang mga ito ay ang mga ito sa mga mall mga tao na nasa Filipino ka pa din nauwi ang kanyang sarili at isang babae marz punta na sa mga taong walang tao na ang lahat te no send it case oppo A55 kinuha ang sepon mo ang sepon sa kanya sa loob sa kanya sa pamamagitan ni bro

Leave a Reply

Your email address will not be published.