ain 1 to: Basahin mo ang tekstong argumentatibo at bigyang pansin ang mga pang- y na nasa panaklong. Piliin ang angkop sa diwa ng pangungusap. Isulat ang sag valay na sagutang papel. Parusang kamatayan: Makatarungan o Hindi? Pinakamalalang anyo ng pagpaparusa ang kamatayan. Tinatawag din ito . ng kapital o korporal (1. sapagkat, bagamat) nangangailangan ng alagad 2. subalit, upang) maisagawa ang aktuwal na pagpatay. (3. Ngunit, Bagam a ang mga tumutulong sa pagpapatupad ng parusang kamatayan ay din? ay mahahalagang isyung matagal nang pinagtatalunan kaugnay nito. (4. 7, Una) ay ang deterens teori. Sinasabi nito na ang isang taong rasyonal or pag-iisip ay matatakot na gumawa ng krimen kung kaparusahang mata nas mabigat kaysa sa kapakinabangang makukuha. Sa kasong ito, kamat sapagkat bagamat

Posted on


ain 1 to: Basahin mo ang tekstong argumentatibo at bigyang pansin ang mga pang- y na nasa panaklong. Piliin ang angkop sa diwa ng pangungusap. Isulat ang sag valay na sagutang papel. Parusang kamatayan: Makatarungan o Hindi? Pinakamalalang anyo ng pagpaparusa ang kamatayan. Tinatawag din ito . ng kapital o korporal (1. sapagkat, bagamat) nangangailangan ng alagad 2. subalit, upang) maisagawa ang aktuwal na pagpatay. (3. Ngunit, Bagam a ang mga tumutulong sa pagpapatupad ng parusang kamatayan ay din? ay mahahalagang isyung matagal nang pinagtatalunan kaugnay nito. (4. 7, Una) ay ang deterens teori. Sinasabi nito na ang isang taong rasyonal or pag-iisip ay matatakot na gumawa ng krimen kung kaparusahang mata nas mabigat kaysa sa kapakinabangang makukuha. Sa kasong ito, kamat sapagkat bagamat​

Answer:

paki ayos po yung nakasulat

Leave a Reply

Your email address will not be published.