Alin sa mga sumusunod na grupo ang mga bansa ang kabilang sa silangang asya

Posted on


Alin sa mga sumusunod na grupo ang mga bansa ang kabilang sa silangang asya​

Answer:

The Correct answer is

C.China,Japan,North korea,South korea,Taiwan

Explanation:

I hope it Help!

Leave a Reply

Your email address will not be published.